Dla Autorów

Terminy naborów artykułów

Przyjmujemy artykuły w trybie ciągłym. W roku akademicki 2023/2024 zachęcamy do zgłaszania artykułów do numerów: 2022 (numer 1 i 2) oraz 2023 (numer 1 i 2) 

Prześlij tekst

Zgłoszenia artykułów przyjmujemy poprzez poniższy formularz (wszystkie pola są obowiązkowe).

  Liczba Autorów

  Informacje dotyczące Autora

  Informacje dotyczące 1. Autora

  Informacje dotyczące 2. Autora

  Informacje dotyczące kolejnych Autorów

  Informacje dotyczące tekstu

  Pliki do załączenia


  Wzór oświadczenia Autora dostępny jest tutaj

  W przypadku gdyby formularz nie działał, prosimy o zgłoszenie artykułu w wiadomości e-mail przesłanej na adres: przegladprawniczyuw@gmail.com.

  Zasady redagowania

  Zgłaszane artykuły muszą być sformatowane zgodnie z Zasadami Redagowania Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Niedostosowanie tekstu do Zasad może skutkować jego odrzuceniem.

  Objętość tekstu musi mieścić się w przedziale 4–10 tys. słów. Ponadto, każde zgłoszenie musi zawierać:

  – abstrakt w języku polskim oraz w języku angielskim (o objętości po 800-1000 znaków ze spacjami),

  – 5 słów kluczowych w języku polskim,

  – 5 słów w języku angielskim,

  – bibliografię,

  – wykaz skrótów.

  Prawa autorskie i licencje

  Wszystkie artykuły publikowane w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego UW są publikowane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 PL (CC BY). Pełna treść umowy licencyjnej jest dostępna tutaj.

  FAQ

  Czy muszę płacić za publikację?

  Nie, Autorzy nie płacą za publikację w Przeglądzie Prawniczym UW.

  Czy muszę przesłać recenzję wraz z artykułem?

  Nie. Proces recenzji organizuje Kolegium Redakcyjne poprzez skierowanie tekstu do dwóch niezależnych recenzentów nieznających tożsamości autora (double blind review).

  Gdzie są dostępne Zasady Redagowania?

  Zasady Redagowania Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są pod poniższym linkiem.