Procedura recenzyjna

Double blind review

Kolegium Redakcyjne dokonuje wstępnej oceny oraz selekcji artykułów nadesłanych do czasopisma Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego. Prace, które nie spełniają podstawowych wymogów merytorycznych, językowych oraz formalnych, są odrzucane.Artykuły, które przejdą pomyślnie pierwszy etap procesu publikacyjnego, są kierowane do recenzji. Każdy z artykułów zostaje zrecenzowany przez dwóch niezależnych Recenzentów, zewnętrznych wobec jednostki naukowej Autorki/Autora.

Procedura recenzyjna przebiega w myśl systemu double-blind review – oznacza to, że Autorzy oraz Recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

Pisemne recenzje zawierają jednoznaczny werdykt dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do publikacji. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Uzyskanie chociażby jednej recenzji negatywnej skutkuje odrzuceniem artykułu.

Zanonimizowane recenzje są przekazywane Autorom w formacie pdf, niezależne od ich rozstrzygnięcia.

Wyniki procesu recenzyjnego są ostateczne i nie ma możliwości ich podważania.

Kryteria kwalifikowania albo odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma – zob. formularz recenzji.

Recenzenci

prof. dr hab. Andrzej Bator

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

prof. dr hab. Dariusz Kijowski

prof. dr hab. Piotr Machnikowski

prof. dr hab. Cezary Mik

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

prof. dr hab. Aurelia Nowicka

prof. dr hab. Maciej Perkowski

prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

prof. dr hab. Marek Szydło

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

prof. dr hab. Wojciech Zaluski

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

prof. dr hab. Maria Zmierczak

prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak

prof. UG dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba

prof. US dr hab. Anna Barczak

prof. UŚ dr  hab. Rafał Blicharz

prof. UwB dr hab. Anetta Breczko

prof. UO dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko

prof. Uwr dr hab. Włodzimierz Gromski

prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

prof. UMK dr hab. Joanna Haberko

prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska

prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska

prof. UMCS dr hab. Andrzej Korybski

prof. UWM dr hab. Jerzy Krzynówek

prof. UŁ dr hab. Paweł Księżak

prof. UŁ dr hab.  Rafał Kubiak

prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski

prof. UG dr hab. Anna Machnikowska

prof. UŁ dr hab. Radosław Olszewski

prof. UŁ dr hab. Joanna Połatyńska

prof. UŁ dr hab. Anna Rakowska-Trela

prof. UŚ dr hab. Olga Sitarz

prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn

prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński  

prof. KUL  dr hab. Grzegorz Tylec  

prof. UM  dr hab. Monika Urbaniak

prof. KUL  dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

prof. UMK dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz

prof. UWr dr hab. Gromski Włodzimierz

prof. UG dr hab. Krzysztof Woźniewski

prof. UR dr hab. Mariusz Załucki

prof. UG dr hab. Kamil Zeidler

dr hab. Piotr Bogdanowicz

dr hab. Magdalena Błaszczyk

dr hab. Ewa Gajda

dr hab. Tomasz Kamiński

dr hab. Marcin Kilanowski

dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

dr hab. Konrad Kohutek

dr hab. Wojciech Konaszczuk

dr hab. Krzysztof Koźmiński

dr hab. Adam Krzywoń

dr hab. Krystyna Nizioł

dr hab. Karol Osajda

dr hab. Piotr Pomianowski

dr hab. Maciej Ślifirczyk

dr hab. Maciej Taborowski

dr hab. Marek Tracz-Tryniecki

dr hab. Michał Urbańczyk

dr hab. Monika Wałachowska

dr hab. Ewa Wojtaszek-Mik

dr hab.  Sylwia Wojtczak

dr hab. Łukasz Żelechowski

dr Monika Adamczak-Retecka

dr Marta Andruszkiewicz

dr Michał Araszkiewicz

dr Adam Banaszkiewicz

dr Aleksander W. Bauknecht

dr Justyna Bazylińska-Nagler

dr Włodzimierz Bendza

dr Arkadiusz Bieliński

dr Witold Borysiak

dr Joanna Buchalska

dr Aleksandra Budniak-Rogala

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

dr Anna Chorążewska

dr Damian Cyman

dr Anna Czapińska

dr Paweł Czarnecki

dr Karol Dąbrowski

dr Karol Dobrzeniecki

dr Tomasz Dolata

dr Izabela Florczak

dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska

dr Agnieszka Gajda

dr Monika Giżyńska

dr Marcin Glicz

dr Elżbieta Gudowska-Natanek

dr Dorota Habrat

dr Mikołaj Hermann

dr Paweł Jabłoński

dr Dariusz Jagiełło

dr Dagmara Jaroszewska-Choraś

dr Bogna Kaczorowska

dr Krzysztof Kaleta

dr Adriana Kalicka-Mikołajczyk

dr Łukasz Karczyński

dr Jakub Kępiński

dr Anna Klimaszewska

dr Hanna Kociemska

dr Agnieszka Koniewicz

dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

dr Ewa Kozerska

dr Katarzyna Krupa-Lipińska

dr Michał Kućka

dr Łukasz Kurek

dr Ewa Laskowska

dr Ewa Lewandowska

dr Piotr Lissoń

dr Olga Łacharz

dr Jakub M. Łukasiewicz

dr Hanna Machińska

dr Janusz Malanowski

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

dr Rafał Michalczak

dr Marek Mrówczyński

dr Anna Napiórkowska

dr Monika Niedźwiedź

dr Robert Oktaba

dr Sławomir Oliwniak

dr Marcin Olszówka

dr Grzegorz Pacek

dr Jakub Pawliczak

dr Michał Peno

dr Magdalena Perkowska

dr Maciej Pichlak

dr Małgorzata Ilona Przybojewska

dr Aleksander Raczyński

dr Piotr Rączka

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

dr Joanna Ryszka

dr Maciej Serowaniec

dr Boubacar Sidi Diallo

dr Maciej Skory

dr Jacek Skorosz

dr Marek Stawecki

dr Marcin Stębelski

dr Michał Stępień

dr Robert Szczepankowski

dr Adam Szot

dr Renata Tanajewska

dr Karolina Tetłak

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

dr Zbigniew Woźniak

dr Wojciech Wyrzykowski

dr Vita Zagórowska

dr Paweł Zdanikowski

dr Mariusz Zelek

dr Anna Zientara

dr Agnieszka Zwolińska

dr Małgorzata Żbikowska