Redakcja Przeglądu Prawniczego UW w roku akademickim 2018/2019


Prof. dr hab. Adam Bosiacki – redaktor naczelny


Katarzyna Stradomska – sekretarz redakcji

Agata Bienia – z-ca redaktora naczelnego

Maciej Gil – z-ca redaktora naczelnego

Piotr Króliński – z-ca redaktora naczelnego

Maksymilian Barcik

Katarzyna Bąkowska

Magdalena Hudyma

Jakub Dorosz-Kruczyński

Katarzyna Stokłosa

Anna Wiaksa