Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego jest międzynarodowym czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowym celem Przeglądu jest tworzenie środowiska służącego prowadzeniu debaty naukowej oraz wymianie poglądów i informacji z dziedziny prawa. Ukazujący się regularnie od 2002 roku półrocznik, wydawany jest zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przegląd jest redagowany, kompletowany oraz publikowany przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wchodząc w skład Kolegium Redakcyjnego, w pełni odpowiadają za funkcjonowanie pisma. Każdy artykuł ukazujący się w Przeglądzie jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów (double-blind review).

Poza wskazanym powyżej celem, Przegląd jest dla autorów skutecznym narzędziem, służącym rozwojowi naukowemu oraz poprawie umiejętności pisemnego formułowania myśli. Starając się nieustannie poszerzać zasięg swojego oddziaływania, Przegląd publikuje teksty zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Konsekwentnie, wśród autorów publikujących w ciągu ostatnich 15 lat funkcjonowania Przeglądu, znaleźli się nie tylko naukowcy z Polski, ale także z innych krajów. Od początku swojego funkcjonowania Przegląd stara się umiejętnie selekcjonować nadsyłane teksty, tak aby ostateczny skład każdego numeru tworzyły publikacje odnoszące się w swej tematyce do możliwie najszerszego spektrum zagadnień prawnych.

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego jest indeksowany w Index Copernicus z notą 45.95 oraz znajduje się na liście B MNiSW z notą 4 punktów.

Numer ISSN: 1644-0242.

  

Dane kontaktowe:

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Prawa i Administracji UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

E-mail: ppuw@wpia.uw.edu.pl